Закупуване на пакет

След регистрацията Ви или в случай на изчерпване на налични услуги, следва да закупите избран от Вас пакет или пакет услуги. Услугата ще бъде активна и добавена към Вашия профил до три работни дни след плащане на съответната цена, описана по-долу, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ЕООД
ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG07 BPBI 7940 1086 6347 01

В основанието за плащане задължително следва да посочите генерирания от системата код при покупката на съответната услуга. Кодът се получава след избиране на пакет в таблицата по-долу с бутона "Купи".

При активиране на избрана от Вас услуга, ще получите потвърждение на посочения имейл. При необходимост от активация на платена услуга в по-кратък срок, следва да се свържете с представител на АЛСАС ЕООД на телефони: 0898 929402 или 0895 528691Предлагани пакети*

Брой оценки Цена за 1 оценка** Цена на пакета**
2000 оценки2 лв.3 000 лв.
500 оценки3 лв.1 500 лв.
100 оценки5 лв.500 лв.
50 оценки7 лв.350 лв.
20 оценки10 лв.200 лв.
5 оценки20 лв.100 лв.
1 оценка35 лв.35 лв.
* закупеният пакет ще бъде наличен за използване във Вашия профил за срок от 2 (две) календарни години от датата на последно закупения пакет
** всички посочени цени са в български лева без включен ДДС