Електронни обучения

Електронните обучения са разделени на отделни модули, като имате възможност да се запознаете с предоставените материали в избран от Вас ред. Електронните обучения са дигитално представени материали по избрана специализирана тема, като в края на всеки модул има кратък тест, който трябва да преминете успешно, за да завършите самото обучение. След края на обучението и успешно преминат тест Вие имате възможност да си свалите електронен сертификат за преминато обучение.

 
Поръчай избраните обучения

Налични модули за електронно обучение

39.00 лв.

Модул I. Теоретични основи и същностни характеристики на изпирането на пари

Съдържание:
  1. Исторически преглед на явлението „пране на пари“
  2. Дефиниране на понятието “изпиране на пари“
  3. Етапи (фази) на процеса на изпиране на пари
  4. Източници на мръсни пари
  5. Последици от изпирането на пари
  6. Изпиране на пари и финансиране на тероризъм
39.00 лв.

Модул II. Правна и институционална рамка на превенцията срещу изпирането на пари

Съдържание: